Nepřímé daně: Jak se dělí a počítají?

Daň je zákonem určená platba do státního rozpočtu. Peníze vybrané na dani tvoří největší část příjmů do rozpočtu státu s tím, že se dělí na přímé a nepřímé. Každý kdo soustavně vykonává jakoukoliv výdělečnou činnost má jistě s daněmi mnoho zkušeností. Daňová soustava v České republice je nelehkou záležitostí a zamotala hlavu nejednomu studentovy ekonomické školy. Půjdeme na to tedy pomalu a v tomto článku si nejdříve popíšeme nepřímé daně a vše, co by nás okolo nich mohlo zajímat.

Co je to nepřímá daň

Nepřímá daň se „skrývá” v každé ceně zboží nebo služby, který si jako zákazník pořizujeme. Narozdíl od přímých daní, u kterých vždy dopředu stanovíme, kdo bude plátcem této daně, u nepřímých daní to nikdy dopředu neřekneme. Jednoduše řečeno je poplatník ten, kdo si zakoupí dané zboží nebo službu od obchodníka. Nejčastěji je tedy poplatník koncový zákazník, který jde nakoupit potraviny do obchodu, aby měl z čeho vařit nebo žena, která si zajde po práci na kosmetiku. Plátce je naopak obchodník, u kterého zboží nebo službu kupujeme.

Finanční úřady a stát má raději nepřímé daně a to hned z několika důvodů:

 1. Nepřímé daně jsou téměř vždy stejně vysoké, a proto se snáze vybírají.
 2. Nepřímé daně nejsou u občanů tak neoblíbené, jelikož se schovají do ceny za zakoupené zboží nebo službu.

Jaké jsou druhy nepřímých daní

Dostáváme se k té nejdůležitější části ー jaké existují typy nepřímých daní. V České republice máme dvě nejdůležitější nepřímé daně, které tvoří primární příjem do státního rozpočtu. Jedná se o:

 1. Daň z přidané hodnoty – univerzální daň
 2. Spotřební daň – selektivní daň
 3. Ekologická daň

Rozdíl mezi DPH a spotřební daní je ten, že daň z přidané hodnoty se týká veškerého zboží, a proto je univerzální. Spotřební daň se na druhou stranu týká pouze vybraného zboží, a proto se označuje jako selektivní. Ekologická daň je rovněž selektivní a jejím cílem je snížit poptávku po produktech, které mají negativní dopad na životní prostředí, tedy na:

 • elektřinu,
 • zemní plyn,
 • pevná paliva.

Stát reguluje trh prostřednictvím ekologické daně pomocí různých poplatků (např. za znečišťování ovzduší, za uložení odpadu, za likvidaci vraků aut, za těžbu nerostů). V praxi tyto poplatky hradí především firmy.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Stavebním kamenem daně z přidané hodnoty je Zákon o DPH, který obsahuje veškeré důležité informace. Obsah z této knihy se vám pokusíme vměstnat do pár řádků, které vám poskytnou pevný základ. 

Zdroj: www.pixabay.com

Jak jsme již uvedli, DPH podléhají téměř všechny statky a služby, které pořizujete. Poplatníkem je každý konečný zákazník, který se rozhodne zakoupit daný statek či službu. Plátce je obchodník, který příslušnou daň, kterou zákazník zaplatí, odvede státu. Tedy vy, jako konečný zákazník můžete DPH zaznamenat hlavně na účtence za zaplacený produkt. Existují tři různé sazby DPH (21 %, 15 % a 10 %). Druhé snížené sazby podléhá např. kojenecká výživa, první snížené sazbě podléhá např. hromadná doprava a základní sazbě podléhá většina zboží a služeb.

Naopak jsou od platby DPH osvobozeny např. finanční a pojišťovací služby, poštovní služby, zdravotnictví, vzdělávání, sociální péče a další.

Výpočet DPH

Od roku 2019 se výpočet DPH změnil a počítá se shora matematicky a bez koeficientu. Výpočet je tak vlastně jednodušší a přesnější. 

 • Pro výpočet DPH z ceny bez DPH použijeme vzorec:
  • DPH=Cena bez DPH*1,21
 • Pro výpočet DPH z ceny vč. DPH se používá vzorec:
  • DPH=celková částka vč. DPH-(celková částka vč. DPH/1,21)

Základ daně pak vypočítáme odečtením DPH od celkové částky.

Spotřební daň

Spotřební daň je daní selektivní, tudíž se týká pouze určitých výrobků. Tak jako ekologická daň slouží ke snížení poptávky po produktech škodící životnímu prostředí, spotřební daň slouží k snížení poptávky po produktech škodící lidskému zdraví. Jedná se tedy o produkty jako alkohol, tabák nebo pohonné hmoty. Stejně jako u daně z přidané hodnoty, i spotřební daň je obsažena v ceny za výrobky. 

Výpočet spotřební daně

Sazby daně jsou většinou stanoveny samostatně pro každý typ výrobku v závislosti na měrných jednotkách (např. litr, kilogram, kus) a nezáleží na kvalitě surovin a výrobku takového. Stejně tak se liší i výpočet jako takový. Můžeme však uvést příklad pro cigarety:

Sazba daně
Pevná část Procentní částMinimální část
Cigarety1,61 Kč/kus30 %2,9 Kč/kus
Zdroj: www.freepik.com

Celková daň kterou odvádíme za cigarety se skládá ze spotřební daně a DPH. Pro příklad si uvedeme, že cena za jednu krabičku cigaret činí 100 Kč. Podle sazeb daně spočítáme:

Část spotřební daněSazba
Pevná část20 ks * 1,61 = 32,2 Kč
Procentní část100 Kč * 30 % = 30 Kč
Součet pevné a procentní části32,2 Kč + 30 Kč = 62,2 Kč
Minimální část20 ks * 2,9 Kč = 58 Kč

Součet pevné a procentní části spotřební daně dosahuje alespoň minimální výši. Proto můžeme pro výpočet spotřební daně využít součet obou těchto částí. Zvlášť spočítáme DPH u krabičky, která činí 17,35 Kč. Celková daň odvedena za krabičku cigaret = 17,35 + 62,2 = 79,55 Kč.

Mohlo by vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *