Daň z příjmu pro OSVČ

Pokud uvažujete o založení živnosti, je dost možné, že nemáte jasno ve vedení účetnictví a placení daně z příjmu. Jarní měsíce jsou docela hektické a to právě z důvodu podávání daňového přiznání. Pokud jste doklady a účetnictví příliš neřešili, je pravděpodobné, že vám z toho jde hlava kolem. V tomto článku si přečtete vše, co by vás potenciálně mohlo zajímat.

Jak se počítá daň z příjmu OSVČ?

Abychom si mohli vysvětlit vše ostatní, budeme si nejdříve muset vyjasnit, jak se vlastně daň z příjmu počítá. Daň z příjmu platí v České republice každý ať už je zaměstnanec, zaměstnavatel nebo OSVČ. Vzhledem k tématu článku se teď zaměříme na osoby výdělečně činné. 

Daň z příjmu OSVČ platí jednou ročně a slouží k tomu právě daňové přiznání. Daň z příjmu v České republice činí 15 %. Abyste ale věděli, jaká bude konečná částka, kterou na dani zaplatíte, potřebujete spočítat základ daně. Základ daně spočítáte dvěma možnostmi. Buď jako rozdíl skutečných příjmů a výdajů spojených s podnikáním nebo jako odpočet na základě paušálu.

Skutečné výdaje a příjmy

Pokud počítáte vaše skutečné výdaje, je potřeba, abyste vedli obsáhlou dokumentaci v podobě daňové evidence. V této daňové evidenci je potřeba, abyste vedli a uchovávali doklady k příjmům, výdajům, majetku a závazkům. Daňově uznatelné jsou ty výdaje, které jste vynaložili k zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Uplatníte je za stejný rok, kdy jste je zaplatili. Toto pravidlo platí i pro zálohy.

Některé výdaje mají ale částečné omezení nebo jsou v evidenci zakázané. Omezení platí například pro reklamní předměty a reprezentaci, zřizovací výdaje nebo výdaje na auto.

Výdajové paušály OSVČ

Pokud jste se rozhodli počítat základ daně z příjmu pomocí paušálních výdajů, vyhnete se pro někoho nepříjemnému vedení evidence. Výdajové paušály vychází z principu toho, že určitá část příjmů podnikatele musí být nejprve investována a má tedy různě vysoké náklady. Podnikatel tedy neprokazuje skutečně vynaložené výdaje, ale výdaje počítá určitým procentem ze svých příjmů. Místo evidování všech účtenek a jiných dokladů o výdajích, evidujete pouze doklady o příjmech a pohledávkách.

Výdajové paušály se udávají podle oboru podnikání a v procentech:

80 %Řemeslné činnosti, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství (pokud jsou vykonávané jako samostatná činnost).
60 %Ostatní volné, vázané i koncesované živnosti nespadající do první kategorie
40 %Samostatné činnosti, na které nemáme živnost (umělci, sportovci, právníci, advokáti nebo daňoví poradci)
30 %Příjmy z pronájmu obchodního majetku

Výdajový paušál je jednoduchým a pro mnohé OSVČ nejvýhodnějším způsobem, jak v daňovém přiznání výdaje uplatnit. Odpadá vám totiž povinnost počítat reálné výdaje.

Jaký je rozdíl mezi náklady a výdaji?

  • Výdaje = jsou skutečné platby v hotovosti nebo prostřednictvím banky.
  • Náklady = vznikají spotřebou zdrojů a nejsou vždy spojeny s finanční platbou.

Náklady (a výnosy) tvoří položky výkazu zisku a ztráty a mohou, ale nemusí být zároveň výdaji (a příjmy). Stejně tak výdaje a příjmy mohou být zároveň náklady a výnosy, ale nemusí. Z těchto rozdílů vyplývají i rozdíly mezi cash-flow a výkazem zisku a ztráty. 

Mohlo by vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *