Jak funguje skladová evidence

Pokud vyrábíte vlastní výrobky, obchodujete nebo vedete e-shop, musíte podle zákona vést skladovou evidenci. Podnikatelé ve skladovém hospodářství velmi často tápou, a právě proto přinášíme tento článek. Pomůžeme vám rozklíčovat, jak evidenci vést přehledně a jestli je lepší vést ji na papíře či pořídit program.

Co je to skladové hospodářství?

Skladové hospodářství je úzce spjata s majetkem firmy, do kterého patří zásoby. A ještě než si uvedeme, co je to skladová evidence a k čemu slouží, je dobré si ujasnit, co za zásoby považujeme:

 • materiál (suroviny, pomocné látky, provozovací látky, náhradní díly, obaly),
 • zboží (movité věci určené k dalšímu prodeji v nezměněném stavu),
 • nedokončená výroba,
 • polotovary vlastní výroby,
 • výrobky,
 • mladá a ostatní zvířata (dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.).

Co je skladová evidence?

A právě skladová evidence je systém, který podnikateli umožňuje evidovat stav zásob (počáteční a konečný) nebo sleduje jiné pohyby na skladě jako přírůstky, úbytky, nákupy a prodeje. Je nutné, aby u všech druhů zásob byly uvedeny informace o tom, kolik kusů, kilogramů, metrů, litrů apod. zásob je na skladě k dispozici a za kolik peněz. 

Kdo musí vést skladovou evidenci?

Skladovou evidenci vedou živnostníci a firmy, které vedou účetnictví a rovněž fyzické oslavy, které vedou daňovou evidenci. Důvod, proč musí evidovat zásoby je ten, že podnikatelé nakoupí zásoby, které ale ihned nezpracují nebo neprodají. Typicky se jedná o podnikatele v gastro průmyslu, výrobním průmyslu či činnost truhlářů a švadlen. Skladovou evidenci naopak nemusí vést firmy a živnostníci, kteří poskytují služby, jelikož ti žádné zásoby nemají.

K čemu slouží skladová evidence?

Skladová evidence slouží především k informovanosti podnikatele o aktuálním stavu zboží, materiálu, výrobků a jiných zásob, které na skladě má. Díky tomu hned víte, co je potřeba objednat a co naopak na odbyt moc nejde a je třeba to prodat. Rovněž má k dispozici přehled o tom, kolik peněžních prostředků má v zásobách uložených. Mimo to vám skladová evidence velmi pomůže v případě kontroly ze strany finančního úřadu, jelikož poslouží jako průkazní materiál o stavu zásob. 

Evidence o zásobách přijde vhod rovněž na konci roku při inventuře majetku. Díky skladové evidenci jednoduše zjistíte konečný stav zásob a porovnáte ho se skutečným stavem. V neposlední řadě vzorná evidence dopředu upozornění na expiraci zboží. Pokud byste skladovou evidenci nevedli, přestože byste správně podle zákona měli, pochopitelně vám hrozí markantní postihy ze strany finanční správy.

Jak zásoby správně evidovat?

V zákoně o účetnictví není uveden žádný vzor, podle kterého by se měly zásoby evidovat. Nicméně existuje doporučení od odborníků, díky kterému byste měli být schopni zaznamenat vše, co potřebujete. Údaje, které by měly skladové karty obsahovat jsou:

 • název zásoby (druh),
 • datum naskladnění nebo vyskladnění,
 • způsob naskladnění a důvod vyskladnění,
 • číslo dokladu,
 • počet kusů,
 • měrná jednotka.

Mohlo by vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *