Proč a jak investovat do dluhopisů?

Dluhopisy jsou již dlouhou dobu jednou z možností, jak investovat své peníze na středně dlouhou nebo dlouhou dobu. Investor má možnost investovat své peníze do firem nebo státu. V tomto článku si uvedeme nutný základ znalostí, které potřebujete vědět než se pro investování do dluhopisů rozhodnete. Pojďte si s námi přečíst, jaké má tato forma financování výhody a nevýhody v tomto článku.

Co je to dluhopis?

Dluhopis, jiným názvem obligace, je druh cenného papíru, který v samé podstatě vyjadřuje dva způsoby, jak nakládat s penězi: buď se jedná o dluhopis jako nástroj financování, nebo dluhopis jako investici.

Dluhopisy jako nástroj financování

Představte si, že jste jednatelem větší firmy, která potřebuje půjčit peníze na dobu delší než jeden rok. V tom případě se jedná o dlouhodobou půjčku. V tuto chvíli máte dvě hlavní možnosti ー buď si vezmete úvěr od bankovní společnosti nebo zvolíte emisi korporátních dluhopisů. A jak vlastně financování prostřednictvím dluhopisů funguje? 

Pokud firma potřebuje vypůjčit peníze, vydá korporátní dluhopis. Investor, který tento cenný papír zakoupí, firmě poskytne peníze, za které bude vyžadovat úrok. Možná vás napadá, jaký je rozdíl mezi korporátním dluhopisem a akcií. Pokud byste prodali akcie místo dluhopisu, prodáte majetkový podíl ve firmě. Což znamená, že investor může mimo úrok vyžadovat také právo podílet se na rozhodování firmy.

Dluhopisy jako investice

Předchozí varianta byla z pohledu firmy. Z pohledu investora se pak jedná o investice do dluhopisů, což je poměrně výhodný a bezrizikový způsob, jak investovat své peníze. Z pohledu investora pak jen vybíráte, jestli budete investovat u soukromé společnosti nebo u státu. Na to navazuje další část našeho článku, a to jaké existují druhy dluhopisů.

Jaké existují druhy dluhopisů?

Dluhopisy se dělí především podle dvou kritérií: podle toho, kdo je jejich vydavatel (emitent) a podle časového hlediska.

Druhy dluhopisů podle emitenta:

 • Státní dluhopisy ー státní dluhopisy disponují nejnižším rizikem nesplacení, jelikož za ně ručí stát. Právě proto jsou zároveň spojeny s nízkým úrokem a tedy výnosem pro investora.
 • Podnikové (korporátní) dluhopisy ー Větší výnos si může investor zajistit investováním do podnikových dluhopisů. Cenou za vyšší výnos jsou podnikatelská rizika, která se s businessem pojí (např. krach firmy).
 • Komunální dluhopisy ー Komunální obligace se do velké míry podobají těm státním, ovšem v tomto případě za ně ručí města, obce či kraje. Tyto správní jednotky za dluhopis ručí obvykle majetkem.
 • Bankovní dluhopisy ー Bankovní obligace jsou velmi specifickou kategorií, ovšem fungující na stejném principu. Emisi i prodej dluhopisů si banky mohou zprostředkovat samy.

Druhy dluhopisů z časového hlediska:

 • Krátkodobé dluhopisy ー dluhopisy se splatností do jednoho roku.
 • Střednědobé dluhopisy ーdluhopisy se splatností od jednoho roku do deseti let.
 • Dlouhodobé dluhopisy ーdluhopisy se splatností nad deset let.
 • Věčné dluhopisy ー dluhopisy bez uvedené splatnosti.

Investování do dluhopisů

Jak jsme již uváděli na začátku, předtím než se rozhodnete, zda do dluhopisů investovat či nikoliv, je dobré seznámit s výhodami a nevýhodami (riziky) této formy investování. Ovšem i zde je nutné rozdělit výhody a nevýhody z pohledu vydavatele a investora.

Výhody dluhopisů z pohledu emitenta

 • investor nedisponuje právy na řízení společnosti,
 • možnost půjčení za lepší podmínky než od banky,
 • možnost získání velkého množství finančních zdrojů.

Výhody dluhopisů z pohledu investora

 • předvídatelnější a pravidelnější výnos,
 • státní dluhopisy jsou téměř bezrizikové,
 • vhodná forma diverzifikace investičního portfolia.

Nevýhody dluhopisů z pohledu emitenta

 • nárůst zadluženosti,
 • určený termín splatnosti,
 • vysoké náklady v porovnání s bankovním úvěrem,
 • firma musí být v dobrém hospodářském stavu, aby vůbec nějaké investory zaujala,
 • nutnost častěji reportovat hospodářské výsledky.

Nevýhody dluhopisů z pohledu investora

 • nepodílí se na rozhodování firmy,
 • vyšší jmenovitá hodnota dluhopisu, tedy cena pořízení (např. 1 ks za 100.000 Kč),
 • jsou obchodovány na mimoburzovních trzích, které nejsou příliš transparentní,
 • nízká likvidita.

Mohlo by vás zajímat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *